GAP IOS LogosHeader 100ppi fin

GAP IOS Header fin

GAP-IOS HAKKINDA

Altın Yaş Platformu: Yaşlı Vatandaşların Hayat Boyu Öğrenme Olanakları Çerçevesinde Çevrim İçi Ortamlara Dahil Edilmesi (GAP-IOS)

laptopAltın Yaş Platformu: Yaşlı Vatandaşların Hayat Boyu Öğrenme Olanakları Çerçevesinde Çevrim İçi Ortamlara Dahil Edilmesi (GAP-IOS), AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+ Programı çerçevesinde, Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti kapsamında Avrupa Birliği ile Ulusal Ajans tarafından hibelendirilen bir projedir.
Projenin hedef kitlesi 65 yaş üzeri vatandaşlar ve emeklilerdir. Bu nüfusun topluma etkin olarak katılması, üretken olması, güncel ve toplumsal konularla alakadar olması gereklilik arz etmektedir. 65+ yaşın topluma etkin bir şekilde dahil olması ve yaşam boyu öğrenme imkanlarının sağlanması, başka bireylerle iletişim kurabilmeleri ve toplumsal katkı sunabilecekleri bir ortam hazırlaması açısından önemli bir ihtiyaçtır.

GAP-IOS Projesi, 65+ yaş vatandaşların yaşam standartlarını arttırmak için çeşitli ülkelerde kullanılabilecek eğitim ortamları yaratacak ve bir iyi uygulama örneği (Altın Yaş Platformu – Golden Age Platform) sağlayacaktır. Bu proje, 65+yaşın ve emeklilerin ileri seviye öğrenme imkanları ve çeşitli dijital öğrenme yöntemleri kullanarak toplumda daha etkin olabilmelerini ve toplumla özgün bir şekilde etkileşim kurmalarını amaçlamaktadır.

GAP-IOS Projesi kapsamında, dört Avrupa ülkesinden 65+yaş ile birlikte ve onlar için çalışmalarda bulunmuş, yaşam boyu öğrenme, eğitim ve çevrimiçi etkinlikler konusunda deneyimli yedi ortak bir araya gelmiştir. Proje koordinatörü olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara’da yer alan bir devlet üniversitesidir. Proje ortakları ise Portekiz’de faaliyet gösteren bir insani sivil toplum kuruluşu olan Proportional Message, Almanya’da bilim ve iletişim konularında faaliyet gösteren iserundschmidt, İspanya’da bir araştırma ve danışmanlık şirketi olan Open Evidence, Ankara Üniversitesi’ne bağlı yaşlılara ilişkin konularda çalışan araştırma merkezi - YAŞAM, yaşlılar için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türkiye Emekliler Derneği ve Ankara’daki en büyük ilçe belediyelerinden biri olan Altındağ Belediyesi’dir.

GAP-IOS Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında 2020-1-TR01-KA204-094736 proje numarasıyla hibelendirilmektedir.

 

gap ios prev

Proje ve ilgili ortaklar hakkında daha fazla bilgiyi lütfen GAP-IOS broşürümüzde (PDF dosyası, İngilizce) bulabilirsiniz.